Woning aankopen

Aankopend makelaar

In ruil voor zijn deskundigheid brengt de makelaar u een vergoeding in rekening. De meeste kopers beschikken niet over voldoende kennis en vaardigheden om een woning te kunnen kopen. Als dat ook in uw geval zo is, is het verstandig een makelaar in te schakelen die voor u de kastanjes uit het vuur haalt.

U kunt De Boer Makelaardij de opdracht geven om voor u het hele aankoopproces te begeleiden. Wanneer u ons de opdracht geeft om het aankoopproces te begeleiden zal hiervoor een vergoeding, de courtage, worden gevraagd. In de regel ligt de courtage op 0,5 % (excl. BTW) van het aankoopbedrag van de woning, met een van te voren afgesproken maximum.

Wat doet De Boer Makelaardij voor u als koper?

Ik begeleid u dan van oriëntatie tot aankoop. Dit wordt een aankoopopdracht genoemd. Concreet mag u het volgende verwachten:

– Aan de hand van uw financiële situatie en uw wensen en eventueel met behulp van een hypotheekadviseur bepalen we hoeveel u maximaal uit kunt geven.

– Aan de hand van uw wensen en eisen bepalen we samen naar welke woningen gezocht kan worden.

– Ik hou u op de hoogte van het aanbod van de door u gewenste woningen in uw regio.

– U wordt begeleidt bij het bezichtigen van woningen. Daarnaast kunnen wij u informeren over de fiscale, juridische en bouwkundige voor- en nadelen van een specifieke woning.

– De planologische omstandigheden worden onderzocht.

– Ik voer voor u de onderhandelingen met de verkoper.

– Ik controleer de koopovereenkomst en informeert u over eventuele clausules.

Ik kan ook een gedeelte van deze activiteiten voor u uitvoeren. Wanneer u zelf een woning heeft gevonden, kunt u bijvoorbeeld de makelaar inschakelen vanaf de eerste bezichtiging. Bij een aankoopopdracht verdient het aanbeveling vooraf af te spreken welke kosten u wanneer verschuldigd bent. Bij de tarievenlijst staan de tarieven van de diverse deeldiensten vermeld.

De bouwkundige keuring

Ondanks dat De Boer Makelaardij voldoende bouwkundige kennis heeft, is hij geen bouwkundig specialist. Hiervoor kan een bouwkundige keuring worden aangevraagd. Ik wil u hierin graag adviseren. De bouwkundige keuring zorgt ervoor dat u een goed idee krijgt van de bouwkundige staat van een woning. Dit kan voordelig zijn wanneer u over de prijs wilt gaan onderhandelen of alvast een inschatting wilt van de kosten van onderhoud. Daarnaast gebruikt een verzekeraar de keuring om inzicht te krijgen in het risico van verborgen gebreken.

Makelaarskosten en de fiscus

 De kosten die ik u in rekening breng in verband met de aankoop van de woning zijn niet aftrekbaar. Als u deze kosten niet uit eigen middelen betaalt, maar meefinanciert, is de rente over dit gedeelte van de lening wél aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bas de Boer Makelaardij

It String 40
9045 RE Beetgumermolen
Telefoon: 058-2532112
Mobiel: 06-10560165
Mail: info@basdeboermakelaardij.nl

© 2018 Bas de Boer Makelaardij Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost