Taxatierapport

Veel gestelde vragen en tips over het taxatierapport

Hoeveel kost een taxatierapport?

Het tarief voor een taxatierapport is vaak afhankelijk van de getaxeerde waarde van de woning. Het tarief voor een taxatie is op aanvraag.  Indien er extra werkzaamheden verricht moeten worden, worden deze kosten doorberekend. Hierover wordt altijd overlegd met de klant. In de standaard kosten zit verwerkt:
– Tarief taxateur
– Kadasterkosten
– Gemeentelijke leges
– Administratiekosten
– Reiskosten

Indien de taxatie een controle van een validatie instituut zoals de Taxateursunie of  het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) nodig heeft, komt er respectievelijk € 48,00 of  € 42,35 inclusief BTW bij. Dit bedrag moet de taxateur aan het validatie instituut betalen. De meeste banken eisen een dergelijke controle om fraude tegen te gaan. Ook voor de NHG (hypotheek garantie) is een dergelijke controle vereist.

Accepteert de bank elk taxatierapport?

Niet altijd, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatie rapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Als de taxateur is ingeschreven in een van de taxatie registers Nederlands Register van Taxateurs (NRVT) en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke hypotheek geldverstrekker (bank) het taxatierapport. De Boer Makelaardij voldoet aan die eisen en is volledig gecertificeerd als Register Makelaar-Taxateur(RMT) en ingeschreven in het NRVT.

 Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Wat is de uitleg van de begrippen die voorkomen in een taxatierapport?

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde “bestanddelen” zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal.

Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Marktwaarde

De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

WOZ waarde

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

 Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Wat staat er in het taxatierapport?

Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

Soort woning
Grootte, aard en indeling van de woning
Grootte, aard en indeling van het perceel
De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
Het niveau van afwerking
Esthetische en architectonische kwaliteit
Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden vaak ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

Privaatrechtelijke aspecten
Omschrijving omgeving en object
Onderhoudstoestand
Verontreiniging
Onderbouwing waardeoordeel
Publiekrechtelijke aspecten

Vragen?

Bel of mail en u krijgt antwoord. Ook kunt u uiteraard via de mail een taxatieopdracht doorgeven.

Bas de Boer Makelaardij

It String 40
9045 RE Beetgumermolen
Telefoon: 058-2532112
Mobiel: 06-10560165
Mail: info@basdeboermakelaardij.nl

© 2018 Bas de Boer Makelaardij Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost